Kodi i Lëndës : ISC 203
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë ISC 203-1 Historia dhe Metodologjia e Hadithit Skënder Brucaj, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ISC 203-1 Historia dhe Metodologjia e Hadithit Lorela Shehu, Msc
2019-2020 / Vjeshtë ISC 203-1 Historia dhe Metodologjia e Hadithit Lorela Shehu, Msc
2018-2019 / Vjeshtë ISC 203-1 Historia dhe Metodologjia e Hadithit Hekuran Uzuni, Msc
2017-2018 / Vjeshtë ISC 203-1 Historia dhe Metodologjia e Hadithit Hekuran Uzuni, Msc
2016-2017 / Vjeshtë ISC 203-1 Historia dhe Metodologjia e Hadithit Hekuran Uzuni, Msc
2015-2016 / Vjeshtë ISC 203-1 Historia dhe Metodologjia e Hadithit Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2014-2015 / Semestri i Verës ISC 203-1 Historia dhe Metodologjia e Hadithit Adil Kutlu, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 203-1 Historia dhe Metodologjia e Hadithit M. C., Msc
2013-2014 / Semestri i Verës ISC 203-1 Historia dhe Metodologjia e Hadithit Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2013-2014 / Vjeshtë ISC 203-1 Historia dhe Metodologjia e Hadithit Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë ISC 203-1 Historia dhe Metodologjia e Hadithit Ayhan Tekineş, Prof. Dr