Kodi i Lëndës : ISC 311
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë ISC 311-1 Historia e Medh’hebeve Genti Kruja, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ISC 311-1 Historia e Medh’hebeve Hysni Skura, Msc
2019-2020 / Vjeshtë ISC 311-1 Historia e Medh’hebeve Hysni Skura, Msc
2018-2019 / Vjeshtë ISC 311-1 Historia e Medh’hebeve Hysni Skura, Msc
2017-2018 / Vjeshtë ISC 311-1 Historia e Medh’hebeve Hysni Skura, Msc
2016-2017 / Vjeshtë ISC 311-1 Historia e Medh’hebeve Atakan Derelioğlu, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ISC 311-1 Historia e Medh’hebeve Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2014-2015 / Vjeshtë ISC 311-1 Historia e Medh’hebeve Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2013-2014 / Semestri i Verës ISC 311-1 Historia e Medh’hebeve Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2013-2014 / Vjeshtë ISC 311-1 Historia e Medh’hebeve Mustafa Akçay, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë ISC 311-1 Historia e Medh’hebeve Adil Kutlu, PhD