Kodi i Lëndës : ALB 103
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2014-2015 / Vjeshtë ALB 103-1 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2013-2014 / Vjeshtë ALB 103-1 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2012-2013 / Pranverë ALB 103-3 Gjuhë Shqipe I Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.