Kodi i Lëndës : ISC 111
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë ISC 111-1 Gjuhë Arabe I Sadullah Yilmaz, PhD
2021-2022 / Vjeshtë ISC 111-2 Gjuhë Arabe I Hysni Skura, Msc
2020-2021 / Vjeshtë ISC 111-1 Gjuhë Arabe I Jamal Alsafarti, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ISC 111-1 Gjuhë Arabe I Jamal Alsafarti, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ISC 111-1 Gjuhë Arabe I Jamal Alsafarti, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ISC 111-1 Gjuhë Arabe I Hekuran Uzuni, Msc
2016-2017 / Vjeshtë ISC 111-1 Gjuhë Arabe I Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ISC 111-1 Gjuhë Arabe I Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 111-1 Gjuhë Arabe I Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 111-2 Gjuhë Arabe I Jamal Alsafarti, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ISC 111-1 Gjuhë Arabe I Abouzeid Abdelrehim Abdelati Hassan, PhD Candidate
2013-2014 / Vjeshtë ISC 111-2 Gjuhë Arabe I Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ISC 111-3 Gjuhë Arabe I Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2012-2013 / Pranverë ISC 111-1 Gjuhë Arabe I Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD