Kodi i Lëndës : ISC 201
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë ISC 201-1 Lexim Kur’ani Dhe Texhuid III Skënder Brucaj, PhD
2021-2022 / Vjeshtë ISC 201-2 Lexim Kur’ani Dhe Texhuid III Skënder Brucaj, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ISC 201-1 Lexim Kur’ani Dhe Texhuid III Xhorxhina Seferi, Msc
2020-2021 / Vjeshtë ISC 201-2 Lexim Kur’ani Dhe Texhuid III Elton Karaj, Msc
2019-2020 / Vjeshtë ISC 201-1 Lexim Kur’ani Dhe Texhuid III Xhorxhina Seferi, Msc
2018-2019 / Vjeshtë ISC 201-1 Lexim Kur’ani Dhe Texhuid III Veton Tulla , Msc
2017-2018 / Vjeshtë ISC 201-1 Lexim Kur’ani Dhe Texhuid III Hysni Skura, Msc
2017-2018 / Vjeshtë ISC 201-2 Lexim Kur’ani Dhe Texhuid III Kasim Ilhan, Msc
2016-2017 / Vjeshtë ISC 201-1 Lexim Kur’ani Dhe Texhuid III Elton Karaj, Msc
2015-2016 / Vjeshtë ISC 201-1 Lexim Kur’ani Dhe Texhuid III Adil Kutlu, PhD
2014-2015 / Semestri i Verës ISC 201-1 Lexim Kur’ani Dhe Texhuid III Elton Karaj, Msc
2014-2015 / Vjeshtë ISC 201-1 Lexim Kur’ani Dhe Texhuid III Elton Karaj, Msc
2013-2014 / Semestri i Verës ISC 201-1 Lexim Kur’ani Dhe Texhuid III Veton Tulla , Msc
2013-2014 / Vjeshtë ISC 201-1 Lexim Kur’ani Dhe Texhuid III Davut Aktepe, PhD Candidate
2013-2014 / Vjeshtë ISC 201-2 Lexim Kur’ani Dhe Texhuid III Davut Aktepe, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë ISC 201-1 Lexim Kur’ani Dhe Texhuid III Davut Aktepe, PhD Candidate