Emri i Lëndës : Anglisht III
Kodi Tipi i
lëndës
Semestri Leksione
(orë/javë)
Seminare
(orë/javë)
Lab
(orë/javë)
Kredite ECTS
EFL 201-1 B 3 5 0 0 5.00 5
Lektori dhe orari i konsultimeve
Asistenti dhe orari i konsultimeve
Gjuha e kursit English
Niveli i lëndës
Përshkrimi Gjate ketij kursi studentet do te praktikojne gjuhen e shkruar dhe te folur. Kjo do te arihet nepermjet punes ne grup dhe duke dhene prezantime me shkrim dhe me goje. Studentet do te jene ne gjendje qe te pershkruajne foto te ndryshme ose te tregojne histori te shkurtra. Rendesi do ti kushtohet karakteristikave te kultures se vendeve te ndryshme anglishtfolese.
Objektivat Si te shprehin idete ne menyre te qarte dhe te kuptueshme Theksi dhe intonacioni i gjuhes angleze Si te bejne prezantime ne gjuhen angleze
Programi i Lëndës
JavaTema
2Koha e tashme e foljeve
3Koha e shkuar e foljeve
4Parafjalet
5Koha e ardhme e foljeve
6Foljet frazore
7Si te perdorim foljet ne kohen e duhur
8Provimi gjysmefinal
9Menyrat e foljeve
10Fjalite e thjeshta
11Pyetjet direkte dhe indirekte
12Foljet modale
13Fjalite e perbera
14Si te bejme pyetje. Si tu pergjigjemi pyetjeve
15Si te argumentojme nje deklerate (statement) Si te japim dhe sit e kuptojme udhezimet qe na jane dhene
16Provimi final
Parakushtet
Literatura
Referenca të tjera
Punë laboratori -
Përdorimi i komp. -
Të tjera -
Rezultatet e Lëndës dhe Kompetencat
1Studentet do te komunikojne ne situata imagjinare dhe reale te jetes se perditshme
2Studentet do te jene ne gjendje te bejne prezantime me shkrim dhe me goje. Te bejne pyetje dhe ti pergjigjen pyetjeve ne anglisht
3Te shprehin idete dhe opinionet e tyre ne menyre te rjedhshme
Mënyra e Vlerësimit të Lëndës
Notat e Ndërmjetme Sasia Përqindja
Gjysmë finale120
Kuize00
Projekte230
Projekte semestrale00
Punë laboratori00
Pjesëmarrja në mësim 110
Kontributi i notave të ndërmjetme mbi vlerësimin final60
Kontributi i provimit final mbi vlerësimin final40
Total100
Ngarkesa ECTS (Në Bazë të Ngarkesës së Studentit)
Aktivitetet Sasia Kohëzgjatja
(orë)
Ngarkesa Totale
(orë)
Kohëzgjatja e kursit (Duke përfshirë edhe javën e provimeve : 16x Orët totale të kursit) 16580
Orët e studimit jashtë klase (Parapërgatitje, Praktika etj) 14228
Detyra 224
Gjysmë finale 166
Provimi final 177
Të tjera 000
Ngarkesa totale e orëve 125
Ngarkesa totale e orëve / 25 (orë) 5
ECTS 5

PDF (Shqip) PDF (Anglisht)