Kodi i Lëndës : ISC 315
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2022-2023 / Vjeshtë ISC 315-1 Tekste te Letersise Arabe Hysni Skura, Msc
2021-2022 / Vjeshtë ISC 315-1 Tekste te Letersise Arabe Hysni Skura, Msc
2020-2021 / Vjeshtë ISC 315-1 Tekste te Letersise Arabe Jamal Alsafarti, PhD
2019-2020 / Vjeshtë ISC 315-1 Tekste te Letersise Arabe Jamal Alsafarti, PhD
2018-2019 / Vjeshtë ISC 315-1 Tekste te Letersise Arabe Jamal Alsafarti, PhD
2017-2018 / Vjeshtë ISC 315-1 Tekste te Letersise Arabe Hekuran Uzuni, Msc
2016-2017 / Vjeshtë ISC 315-1 Tekste te Letersise Arabe Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ISC 315-1 Tekste te Letersise Arabe Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 315-1 Tekste te Letersise Arabe Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ISC 315-1 Tekste te Letersise Arabe Abouzeid Abdelrehim Abdelati Hassan, PhD Candidate
2012-2013 / Pranverë ISC 315-1 Tekste te Letersise Arabe Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD