Kodi i Lëndës : ISC 354
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2019-2020 / Pranverë ISC 354-1 Psikologji Fetare Skënder Brucaj, Msc
2018-2019 / Pranverë ISC 354-1 Psikologji Fetare Skënder Brucaj, Msc
2017-2018 / Pranverë ISC 354-1 Psikologji Fetare Skënder Brucaj, Msc
2016-2017 / Pranverë ISC 354-1 Psikologji Fetare Skënder Brucaj, Msc
2015-2016 / Pranverë ISC 354-1 Psikologji Fetare Skënder Brucaj, Msc
2014-2015 / Pranverë ISC 354-1 Psikologji Fetare Skënder Brucaj, Msc
2013-2014 / Pranverë ISC 354-1 Psikologji Fetare Skënder Brucaj, Msc
2012-2013 / Pranverë ISC 354-1 Psikologji Fetare Bayram Karcı, PhD