Kodi i Lëndës : ISC 301
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë ISC 301-1 Metodologjia e Jurisprudencës Islame Elton Karaj, Msc
2020-2021 / Vjeshtë ISC 301-1 Metodologjia e Jurisprudencës Islame Elton Karaj, Msc
2019-2020 / Vjeshtë ISC 301-1 Metodologjia e Jurisprudencës Islame Elton Karaj, Msc
2018-2019 / Vjeshtë ISC 301-1 Metodologjia e Jurisprudencës Islame Elton Karaj, Msc
2017-2018 / Vjeshtë ISC 301-1 Metodologjia e Jurisprudencës Islame Elton Karaj, Msc
2016-2017 / Vjeshtë ISC 301-1 Metodologjia e Jurisprudencës Islame Elton Karaj, Msc
2015-2016 / Vjeshtë ISC 301-1 Metodologjia e Jurisprudencës Islame Atakan Derelioğlu, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 301-1 Metodologjia e Jurisprudencës Islame M. C., Msc
2013-2014 / Vjeshtë ISC 301-1 Metodologjia e Jurisprudencës Islame Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2012-2013 / Pranverë ISC 301-1 Metodologjia e Jurisprudencës Islame Herol Tabak, PhD Candidate