Kodi i Lëndës : ISC 302
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Pranverë ISC 302-1 Punim Diplome Genti Kruja, PhD
2021-2022 / Pranverë ISC 302-2 Punim Diplome Elton Karaj, Msc
2021-2022 / Pranverë ISC 302-3 Punim Diplome Hysni Skura, Msc
2021-2022 / Pranverë ISC 302-4 Punim Diplome Valdrin Mera, Msc
2021-2022 / Pranverë ISC 302-5 Punim Diplome Majto Kamo, Msc
2021-2022 / Pranverë ISC 302-6 Punim Diplome Ledian Cikalleshi, Msc
2021-2022 / Pranverë ISC 302-7 Punim Diplome Elton Karaj, Msc
2020-2021 / Pranverë ISC 302-1 Punim Diplome Genti Kruja, PhD
2020-2021 / Pranverë ISC 302-2 Punim Diplome Elton Karaj, Msc
2020-2021 / Pranverë ISC 302-3 Punim Diplome Hysni Skura, Msc
2020-2021 / Pranverë ISC 302-4 Punim Diplome Lorela Shehu, Msc
2020-2021 / Pranverë ISC 302-5 Punim Diplome Xhorxhina Seferi, Msc
2019-2020 / Pranverë ISC 302-1 Punim Diplome Genti Kruja, PhD
2019-2020 / Pranverë ISC 302-2 Punim Diplome Elton Karaj, Msc
2019-2020 / Pranverë ISC 302-3 Punim Diplome Hysni Skura, Msc
2018-2019 / Pranverë ISC 302-1 Punim Diplome Rahim Ombashi, Prof. Asoc. Dr.
2018-2019 / Pranverë ISC 302-2 Punim Diplome Genti Kruja, PhD
2018-2019 / Pranverë ISC 302-3 Punim Diplome Fatih Ufuk Bağcı, PhD
2018-2019 / Pranverë ISC 302-4 Punim Diplome Atakan Derelioğlu, PhD
2018-2019 / Pranverë ISC 302-5 Punim Diplome Elton Karaj, Msc
2018-2019 / Pranverë ISC 302-6 Punim Diplome Hysni Skura, Msc
2018-2019 / Pranverë ISC 302-7 Punim Diplome Hekuran Uzuni, Msc
2017-2018 / Pranverë ISC 302-1 Punim Diplome Genti Kruja, PhD
2017-2018 / Pranverë ISC 302-2 Punim Diplome Adil Kutlu, PhD
2017-2018 / Pranverë ISC 302-3 Punim Diplome Atakan Derelioğlu, PhD
2017-2018 / Pranverë ISC 302-4 Punim Diplome Elton Karaj, Msc
2017-2018 / Pranverë ISC 302-5 Punim Diplome Veton Tulla , Msc
2017-2018 / Pranverë ISC 302-6 Punim Diplome Hekuran Uzuni, Msc
2017-2018 / Pranverë ISC 302-7 Punim Diplome Hysni Skura, Msc
2016-2017 / Pranverë ISC 302-1 Punim Diplome Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2016-2017 / Pranverë ISC 302-2 Punim Diplome Genti Kruja, PhD
2016-2017 / Pranverë ISC 302-3 Punim Diplome Adil Kutlu, PhD
2016-2017 / Pranverë ISC 302-4 Punim Diplome Atakan Derelioğlu, PhD
2016-2017 / Pranverë ISC 302-5 Punim Diplome Elton Karaj, Msc
2016-2017 / Pranverë ISC 302-6 Punim Diplome Veton Tulla , Msc
2016-2017 / Pranverë ISC 302-7 Punim Diplome Muammer Durak, Msc
2016-2017 / Pranverë ISC 302-8 Punim Diplome Hekuran Uzuni, Msc
2016-2017 / Pranverë ISC 302-9 Punim Diplome Hysni Skura, Msc
2015-2016 / Pranverë ISC 302-1 Punim Diplome Jamal Alsafarti, PhD
2015-2016 / Pranverë ISC 302-2 Punim Diplome Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2015-2016 / Pranverë ISC 302-3 Punim Diplome Adil Kutlu, PhD
2015-2016 / Pranverë ISC 302-4 Punim Diplome Veton Tulla , Msc
2015-2016 / Pranverë ISC 302-5 Punim Diplome M. C., Msc
2014-2015 / Pranverë ISC 302-1 Punim Diplome Selman Kuzu, PhD
2014-2015 / Pranverë ISC 302-2 Punim Diplome Adil Kutlu, PhD
2014-2015 / Pranverë ISC 302-3 Punim Diplome Atakan Derelioğlu, PhD
2014-2015 / Pranverë ISC 302-4 Punim Diplome Elton Karaj, Msc
2013-2014 / Semestri i Verës ISC 302-1 Punim Diplome Elton Karaj, Msc
2013-2014 / Pranverë ISC 302-1 Punim Diplome Ayhan Tekineş, Prof. Dr
2013-2014 / Pranverë ISC 302-2 Punim Diplome Bayram Karcı, PhD
2013-2014 / Pranverë ISC 302-3 Punim Diplome Mohamed Fatahalla Mohamed Elmitwalli, PhD
2013-2014 / Pranverë ISC 302-4 Punim Diplome Adil Kutlu, PhD
2013-2014 / Pranverë ISC 302-5 Punim Diplome Atakan Derelioğlu, PhD
2013-2014 / Pranverë ISC 302-6 Punim Diplome Davut Aktepe, PhD Candidate
2013-2014 / Pranverë ISC 302-7 Punim Diplome Abouzeid Abdelrehim Abdelati Hassan, PhD Candidate
2013-2014 / Pranverë ISC 302-8 Punim Diplome Veton Tulla , Msc
2013-2014 / Pranverë ISC 302-9 Punim Diplome Elton Karaj, Msc
2013-2014 / Pranverë ISC 302-10 Punim Diplome Edip Değer, Msc