Kodi i Lëndës : ISC 101
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2021-2022 / Vjeshtë ISC 101-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid I Skënder Brucaj, PhD
2021-2022 / Vjeshtë ISC 101-2 Lexim Kur’ani dhe Texhvid I Skënder Brucaj, PhD
2020-2021 / Vjeshtë ISC 101-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid I Lorela Shehu, Msc
2020-2021 / Vjeshtë ISC 101-2 Lexim Kur’ani dhe Texhvid I Elton Karaj, Msc
2019-2020 / Vjeshtë ISC 101-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid I Lorela Shehu, Msc
2019-2020 / Vjeshtë ISC 101-2 Lexim Kur’ani dhe Texhvid I Aorel Senja, Msc
2018-2019 / Vjeshtë ISC 101-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid I Veton Tulla , Msc
2017-2018 / Vjeshtë ISC 101-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid I Hysni Skura, Msc
2016-2017 / Vjeshtë ISC 101-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid I Veton Tulla , Msc
2016-2017 / Vjeshtë ISC 101-2 Lexim Kur’ani dhe Texhvid I Elton Karaj, Msc
2015-2016 / Vjeshtë ISC 101-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid I Adil Kutlu, PhD
2015-2016 / Vjeshtë ISC 101-2 Lexim Kur’ani dhe Texhvid I Adil Kutlu, PhD
2014-2015 / Vjeshtë ISC 101-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid I Elton Karaj, Msc
2014-2015 / Vjeshtë ISC 101-2 Lexim Kur’ani dhe Texhvid I Elton Karaj, Msc
2013-2014 / Vjeshtë ISC 101-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid I Veton Tulla , Msc
2013-2014 / Vjeshtë ISC 101-2 Lexim Kur’ani dhe Texhvid I Elton Karaj, Msc
2013-2014 / Vjeshtë ISC 101-3 Lexim Kur’ani dhe Texhvid I Veton Tulla , Msc
2012-2013 / Pranverë ISC 101-1 Lexim Kur’ani dhe Texhvid I Veton Tulla , Msc