Kodi i Lëndës : ISC 115
Semestri Kodi i Lëndës Emri i Lëndës Lektori
2020-2021 / Vjeshtë ISC 115-1 Bazat e Moralit Islam Hysni Skura, Msc
2019-2020 / Vjeshtë ISC 115-1 Bazat e Moralit Islam Hysni Skura, Msc
2018-2019 / Vjeshtë ISC 115-1 Bazat e Moralit Islam Hysni Skura, Msc
2017-2018 / Vjeshtë ISC 115-1 Bazat e Moralit Islam Kasim Ilhan, Msc
2016-2017 / Vjeshtë ISC 115-1 Bazat e Moralit Islam Kasim Ilhan, Msc
2015-2016 / Vjeshtë ISC 115-1 Bazat e Moralit Islam Dorian Demetja, Msc
2014-2015 / Vjeshtë ISC 115-1 Bazat e Moralit Islam Atakan Derelioğlu, PhD
2013-2014 / Vjeshtë ISC 115-1 Bazat e Moralit Islam Elton Karaj, Msc
2013-2014 / Vjeshtë ISC 115-2 Bazat e Moralit Islam Edip Değer, Msc
2012-2013 / Pranverë ISC 115-1 Bazat e Moralit Islam Adil Kutlu, PhD