Leksion i Hapur me Studentët e Shkencave Islame

Dr. Jemal el- Seferti, lektor në Departamentin e Shkencave Islame, zhvilloi sot leksionin e hapur me studentët e po këtij programi studimi me temë: “Dija dhe Metodat se si ta përftojmë atë”.

Pasi theksoi rëndësinë që zë dija në Kur’anin famëlartë, z. Seferti e ilustroi referimin e tij me shembuj konkret nga historia e njerëzimit.

Më tej ai u ndal shkurtimisht mbi metodat më efikase në mënyrën se si ta përfitojmë dijen, përmendim këtu sinqeritetin apo përkushtimin në nijet, programimin e kohës dhe specializimin në fushën përkatëse.

Bashkëbisedimi me studentët vazhdoi më tej me pyetje të shumta nga këta të fundit rreth aspekteve të ndryshme që përmbante tema e seminarit.