Leksione të hapura nga Prof. Dr. Qazim Qazimi nga Republika e Kosovës

Gjatë semestrit të parë, i ftuar për leksione të hapura në programin e ciklit “Master i shkencave” ka qenë edhe lektori i mirënjohur nga Kosova, Prof. Dr. Qazim Qazimi, i cili ka shpalosur para studentëve të Shkencave Islame, në cikllin e dytë të studimeve eksperiencën e tij të gjatë në fushën akademike të Shkencave Islame.