Një delegacion studiuesish gjermanë viziton KU Bedër

Ditën e premte më datë 29.09.2017 një grup studiuesish nga Frankfurti i Gjermanisë, të shoqëruar nga pedagogët Prof. Dr. Tobias Specker, Përgjegjës i "Katedrës së studimeve Islame në Teologjinë Katolike" në Kolegjin St. George, Mag. Iur. Arhan Kardash, Kryeredaktor i revistës "Fontäne" dhe Profesor i Studimeve Islame në Universitetin e Potsdam, dhe studentë doktorature në fushën e teologjisë islame dhe të krishterë, vizituan Kolegjin Universitar Bedër, ku u pritën nga rektori i këtij institucioni Prof. Dr. Ferdinand Gjana, dekani i Fakultetit të Shkencave Humane Prof. Asoc. Dr. Rahim Ombashi, përgjegjësi i departamentit të Shkencave Islame Dr. Genti Kruja, stafi akademik, si dhe studentë të këtij departamenti. Profesor Gjana i informoi studiuesit rreth aktivitetit të KU Bedër dhe strategjitë e ndjekura gjatë këtyre viteve, sidomos në fushën akademike të dialogut ndërfetar. Gjatë vizitës në Bedër ata vizituan gjithashtu edhe ekspozitën “Harmonia ndërfetare në Shqipëri”, dhe më pas Dr. Atakan Derelioglu, lektor në departamentin e Shkencave Islame i informoi të pranishmit mbi aktivitetin e departamentit në fjalë dhe kryesisht aktivitet e dialogut ndërfetar të zhvilluara në Shqipëri midis shkollave të larta teologjike islame dhe të krishtera.