PROGRAM TRAJNIMI PËR IMAMËT / 2-Islami dhe Komunikimi në Publik - Rajoni Kavaje & Elbasan

       Qëllimi i programit të trajnimit ishte dhënia e njohurive dhe aftësive të komunikimit për çështjet e bazuara në komunitet. Në programin e trajnimit kanë marrë pjesë  shumë zyrtarë të besimit si: Kryetari i Komunitetit Mysliman të Shqipërisë, Myfti dhe Imamë nga Kavaja dhe Elbasani. Programi i trajnimit të Imamëve u organizua në 2 seanca.