Roli dhe Kontributet e Islamit në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë

        Panel Diskutimi 22 Nëntor 2012; Tema: Roli dhe kontributet e Islamit në 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Panelistët: Z. Ali Zaimi: Kontributet e intelektualëve myslimanë në 100 vjetorin e Pavarësisë së Shqipërisë. Z. Genti Kruja: Një vështrim historiko-sociologjik mbi Tolerancë midis myslimanëve shqiptarë. Z. Elton Karaj: Islami dhe Liria. Z. Veton Tulla: Islami dhe patriotizmi.