SEMINARE NË HISTORINË E RELIGJIONEVE / 2- Seminare mbi Historinë e Religjioneve II. Jeta Islame në SH.B.A dhe Fakulteti BAYAN CLAREMONT

        BAYAN Claremont: Një Fakultet Islamik në Universitetin “Claremont Lincoln” SH.B.A Jihat Turk: Kryetari i Bayan CLAREMONT. Seminari është organizuar ditën e premte më 9 Maj 2014 nga Qendra e Shkencave Islame BEDËR (BECIS). Seminari u titullua “ Jeta Islame ne SH.B.A dhe Fakulteti BAYAN Claremont”. Ligjëruesi Jihan Turk u fokusua në lëvizjet popullore Islame të përhapura në Amerikë, si: identiteti Islam dhe gjithashtu foli për disa figura të rëndësishme myslimane si Malcolm X. Ai gjithashtu ka folur për Bayan Claremont dhe programin mësimor të tij, veprimtaritë dhe stafit të tyre. Ai nuk la pa përmendur kërkesën për regjistrim në Universitet si një student i diplomuar për diplomë master.