Simpoziumi V Akademik Ndërfetar “Dashuria hyjnore”

Më datë 14 dhjetor 2017 u zhvillua Simpoziumi V Ndërfetar në fushën akademike midis përfaqësuesve universitarë të tri shkollave teologjike, të tre komuniteteve fetare në Shqipëri, departamenti i Shkencave Islame në Kolegjin Universitar “Bedër”, Instituti Teologjik Katolik në Seminarin Ndërdioqezian “Zonja e Këshillit të Mirë”, Shkodër dhe Akademia Teologjike Ortodokse “Ngjallja e Krishtit”, Shën Vlash, Durrës, të cilët ishin edhe mikpritësit e simpoziumit të radhës.

Delegacionet respektive u pritën fillimisht nga Dekani i Akademisë Teologjike Ortodokse, Hirësi Nikolla, ekipi pedagogjik dhe studentë të kësaj akademie. Më pas filloi punimet simpoziumi, i moderuar nga Hirësi Nikolla, ku referuan përfaqësues të tri institucioneve të larta arsimore.

Në emër të departamentit të Shkencave Islame “Bedër” referoi rreth kësaj teme PhD. Cand. Hysni Skura, i cili foli rreth “Dashurisë hyjnore në Islam”. Ndër të tjera ai u shpreh:       

“Dashuria Hyjnore përfaqëson dëshirën dhe përkujdesjen e pakufishme të Krijuesit për krijesat e veta. Duke e parë dashurinë edhe si ndjenjë më të fuqishme universale njerëzore, dashuria në Islam shprehet me anë të dhembshurisë dhe mëshirës. Të shumta janë shenjat e dashurisë së Zotit për njeriun, si krijimi i njeriut si mëkëmbës në tokë, krijimi në formë të përsosur dhe vlerësimi i njeriut mbi krijesat e tjera.”                                                                                            

Referatin e tij z. Skura e mbylli me leximin e një lutjeje, ku theksoi edhe njëherë varësinë e njeriut nga Zoti, duke kërkuar prej Tij të mbushë zemrat e njerëzve plot me dashuri për Të dhe për njëri-tjetrin.

Referuesi i dytë ishte Dom Lorenzo Rosseti, meshtar dhe pedagog në Seminarin Ndërdioqezian, i cili prezantoi pikëpamjen romano-katolike rreth dashurisë. Ai theksoi se: “Perëndia në Dhiatën e Vjetër, përmes dërgimit të urdhërimeve shpreh dashurinë e Tij për njeriun, se Ai kërkon sigurinë e tij. Urdhërimet, sipas tij, na drejtojnë drejt dy boshteve të dashurisë, atij vertikal drejt dashurisë për Perëndinë dhe padyshim atij horizontal, të dashurisë për të afërmin.”

Referati i tretë u mbajt nga z. Dhimitër Qosja, pedagog i Akademisë Teologjike Ortodokse, i cili theksoi:                                                                                                                                                

“Dashuria është shoqëruesja e të gjitha veprimeve të Perëndisë në botë, të shprehura përmes krijimit, jo nga nevoja, por nga liria, pikërisht dashuria e vërtetë është ajo që vjen nga liria. Zoti është dashuri, i cili e shpalos këtë pa rezervë.”

Në përfundim të tri referimeve pati diskutime dhe pyetje ndaj referuesve, ku pedagogë dhe studentë të tre palëve shprehen mendimet dhe komentet e tyre rreth temës “Dashuria hyjnore. Në këtë simpozium morën pjesë dhe Prof. Asoc. Dr. Rahim Ombashi, dekan i Fakultetit të Shkencave Humane, Dr. Genti Kruja, përgjegjës i departamentit të Shkencave Islame “Bedër”, z. Dorian Demetja, drejtor i Kulturës dhe Dialogut Ndërfetar në KMSH, të cilët morën fjalën dhe diskutuan gjatë seancës së diskutimeve. Gjithashtu morën pjesë në diskutim pedagogë dhe studentë të Shkencave Islame “Bedër”.