STRATEGJITË E TË MËSUARIT PËR EDUKIM EFEKTIV

       Ky seminar është organizuar me 16.04.2014 nga Muhammet MERTEK. Ai foli për historinë e strategjisë së të mësuarit dhe zbatimit të tyre në jetën reale. Ai dha disa shembuj të teknikave të mësimit në të cilat studentët  do të mund të mbajnë më shumë informacion për arsimin efektiv. Gjithashtu pati një seancë pyetje-përgjigje ku studentët  kenë marrë strategji të vlefshme për zbatimin e strategjive në realitet.