Studiuesi H. Burhan Fili vizitë në “Bedër”

Më 09.11.2017 studiuesi dhe teologu H. Burhan Fili vizitoi KU “Bedër”, ku u prit fillimisht nga rektori Prof. Dr. Ferdinand Gjana dhe dekani i Fakultetit të Shkencave Humane Prof. Asoc. Dr. Rahim Ombashi, si dhe anëtarë të ekipit akademik të departamentit të Shkencave Islame. Më pas ai ka zhvilluar një bisedë dhe një takim të ngrohtë me studentë të këtij departamenti, ku z. Fili shprehu eksperiencat e tij lidhur me fushën e studimeve islame. Ai shoqërohej gjithashtu nga drejtori i Medias dhe Marrëdhënieve me Publikun në KMSH, z. Agron Hoxha.