Të diplomuar në Shkenca Islame, Bedër

"Arti dhe qytetërimi Islam", emision në#Radio_Spektrum nga Fatjona Gyler. Ky emision ka në fokus trajtimin e çështjeve të ndryshme mbi artin Islam, historinë, qytetërimet dhe sjell fakte interesante mbi zhvillimin e këtij arti ndër shekuj. 
Fatjona Gyler është diplomuar në Shkenca Islame, Bedër në Bachelor dhe Master.