Të diplomuar në Shkenca Islame, Bedër

Marinela Kullolli e diplomuar në Shkenca Islame Bachelor në KU Bedër, pjesë e stafit të Radio Spektrum.
Departamenti i Shkencave Islame i uron suksese në detyrën e saj