Vizitë në trojet shqiptare

Një delegacion nga KU Bedër i përbërë nga Dekani i Studentëve z. Kasim Ilhan, Përgjegjësi i Departamentit të Shkencave Islame Dr. Genti Kruja, si dhe lektorët e këtij departamenti z. Veton Tulla dhe z. Hysni Skura kanë zhvilluar disa vizita në familjet e studentëve të Shkencave Islame Bedër ndër vite, të cilët vijnë nga trojet shqiptare, Maqedoni e Kosovë, si në Strugë, Ohër, Tetovë, Prishtinë dhe Prizren.